Instalacja Mechaniczno – Biologiczna Przetwarzania Odpadów

Od 2005 roku posiadamy wielofunkcyjną instalację do segregacji odpadów komunalnych, która została zaprojektowana i wdrożona przez Sutco-Polska Sp.zo.o.

Sortownia umożliwia segregację odpadów niesegregowanych oraz odpadów pochodzących ze zbiórki selektywnej. Dzięki temu surowce wtórne takie jak: folia, butelki PET, chemia gospodarcza, szkło, papier, karton, metale odzyskiwane są i sprzedawane do dalszego przetworzenia.

Instalacja posiada dwie linie technologiczne:
– linia do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych,
– linia do sortowania odpadów surowcowych pochodzących z selektywnej zbiórki,
– instalacja mechanicznego przetwarzania odpadów wielkogabarytowych

Dodatkowo instalacja rozbudowana jest o:
– separatory optoelektroniczne;
– separator neomagnetyczny;
– rozrywarkę do worków;

Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego

Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych – mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych w Pruszkowie
Od 2014 roku instalacja jest regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych o przepustowości:
– części mechanicznej 75 000 Mg/rok;
– części biologicznej 26 000 Mg/rok;

Konsekwentne wprowadzanie różnych rozwiązań technicznych, ma na celu zwiększenie ilości odzyskiwanych surowców. Dzięki temu mamy wysoki poziom odzysku surowców wtórnych ze strumienia odpadów komunalnych oraz wysoki poziom odzysku energetycznego poprzez produkcję paliwa alternatywnego.