Oferty pracy


Inspektor sortowni

Miejsce pracy Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp z o.o  ul. Stefana Bryły 6,05-800 Pruszków.

Opis stanowiska pracy

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku w naszej firmie będzie odpowiedzialna za:

Zadania

 • zarządzanie zespołem pracowników,
 • organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników,
 • nadzór nad instalacją mechaniczną , biologiczną , produkcją paliwa alternatywnego,
 • koordynacja i ustalanie praca na instalacjach z kierownictwem,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie zasad BHP, ppoż oraz innych przepisów i procedur obowiązujących w zakładzie,
 • dbałość o powierzone mienie i porządek w miejscu pracy,
 • raportowanie przebiegu procesu produkcji,

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • obowiązkowość, sumienność, dyspozycyjność,
 • uczciwość , rzetelność,
 • zdolności organizacyjne,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • konkurencyjne wynagrodzenie,
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • przyjazna atmosfera pracy.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Rada Nadzorcza Spółki
„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o.
z siedzibą w Pruszkowie

Rada Nadzorcza Spółki „Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie ustaliła następujące zasady postępowania kwalifikacyjnego i wymagania w stosunku do kandydatów (kliknij).

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

elektromontera zakładowego, praca na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w trybie zmianowym 8 godzin.

Zakres wykonywanych prac :
– konserwacja instalacji elektrycznej
– dokonywanie drobnych remontów i napraw instalacji elektrycznej

– dokonywanie przeglądu oraz konserwacja monitoringu na terenie bazy

Wymagania:
Doświadczenie w pracach związanych z serwisem instalacji elektrycznych – minimum dwa lata Uprawnienia elektryczne do 1 KV
Całkowita samodzielność w działaniu
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach pow. 1 metra

Wymagane dokumenty: CV, świadectwa z poprzednich zakładów pracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Inwestycji i Administracji:

Adam Łaszczotko
a.laszczotko@mzo.pl

510 203 626

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK DZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA

Wymagania:

– wykształcenie wyższe kierunkowe ochrony środowiska, mile widziana specjalizacja w zakresie gospodarki odpadami/ ochrona wód,

– minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

– znajomość prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

– dyspozycyjność,

– punktualność,

– zdolności organizacyjne,

– mile widziane prawo jazdy kat. B

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za:

– współpracę z kontrahentami,

– prowadzenie badań,

– prowadzenie ewidencji odpadów,

– obsługa PSZOKu i wagi,

– wykonanie innych prac związanych z funkcjonowaniem Działu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Ochrony Środowiska:

Karol Barański
k.baranski@mzo.pl

510-203-647

Uprzejmie informujemy, że data składania CV mija w dniu 09.07.2019.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Pracownik sortowni (praca w kabinie sortowniczej)

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe.

Uprawnienia, umiejętności – sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Pracownik sortowni (operator belownicy, praca w kabinie sortowniczej)

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe.

Uprawnienia, umiejętności – obsługa wózka widłowego, obsługa maszyn, sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Konserwator-pracownik sortowni (konserwacja i naprawa linii sortowania odpadów komunalnych

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe.

Uprawnienia, umiejętności – znajomość maszyn, uprawnienia-spawanie gazowe i elektryczne, sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Praca trzyzmianowa.

Wynagrodzenie do uzgodnienia na miejscu.

Kontakt tel.: (22) 7582063; (22) 7586608 (Kierownik MBPO)

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Mechanik pojazdów samochodowych – samochody ciężarowe

Główne zadania i obowiązki:

diagnozowanie i naprawa usterek w pojazdach i urządzeniach MZO Pruszków
naprawy mechaniczne
naprawa instalacji hydraulicznych
naprawa instalacji pneumatycznych
naprawa/ wymiana hamulców
demontaż/montaż skrzyni biegów i sprzęgła
naprawa zawieszenia

Wymagania:

wykształcenie minimum zawodowe – kierunkowe,
mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego i komunalnego
praca w systemie zmianowym (6-14, 14-22)
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, ciekawą, pełną wyzwań z możliwością rozwoju zawodowego

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Elektromontera zakładowego, praca na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w trybie zmianowym 8 godzin.
Zakres wykonywanych prac :
– konserwacja instalacji elektrycznej
– dokonywanie drobnych remontów i napraw instalacji elektrycznej

Wymagania:
Doświadczenie w pracach związanych z serwisem instalacji elektrycznych – minimum dwa lata Uprawnienia elektryczne do 1 KV
Całkowita samodzielność w działaniu
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach pow. 1 metra

Wymagane dokumenty: CV, świadectwa z poprzednich zakładów pracy.

Kontakt telefoniczny  Adam Łaszczotko  510 203 626

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Kierowca-ładowacz

Wymagane kwalifikacje kandydata:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie,
 • sprawność fizyczna, praca w zespole
 • nie karany

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:
  (ważne prawo jazdy kat. C,E lub C, karta kierowcy, szkolenie okresowe, badania psychotechniczne)
 • świadectwa pracy (kopie)
 • inne dokumenty, potwierdzające kwalifikacje kandydata,

Na wniosek podmiotu kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportu:
Michał Woźniak
tel. kom. (0) 510 203 607
m.wozniak@mzo.pl

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków (dalej: „MZO”),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w MZO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem,
 3. c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesiecy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).