Oferty pracy


Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku:

PRACOWNIK DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

Wymagania: wykształcenie min. średnie, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, odpowiedzialność i motywacja do pracy, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja czasu pracy oraz systematyczność, praktyczna znajomość pakietu MS Office, mile widziane prawo jazdy kat. B

Wybrana osoba będzie odpowiedzialna za: telefoniczną i mailową obsługę klientów, przyjmowanie i rozliczanie zleceń, realizację planów sprzedażowych, dbanie o pozytywny wizerunek firmy

Oferujemy : Ciekawą pracę z ludźmi, stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pracę w stałych godzinach 7:00 do 15:00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Obsługi Klienta:

Prakseda Korzeniowska
p.korzeniowska@mzo.pl

Uprzejmie informujemy, że data składania CV mija w dniu 24.06.2019.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Pracownik na stanowisku dyspozytora

Co będzie należało do Twoich zadań?

 • Tworzenie tras wywozowych
 • kontrola terminowej realizacji zleceń;
 • współpraca z pracownikami oraz kontakt z Klientami w zakresie zleceń;
 • przygotowywanie sprawozdań transportowych ;
 • kontrola prac pracowników działu;
 • rozliczanie czasu pracy;
 • dbanie o należyty wizerunek działu.

Osoby, która posiada:

 • Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne;
 • prawo jazdy kat. B (mile widziane C);
 • wykształcenie (min. średnie);
 • wysoką kulturę osobistą i umiejętność współpracy;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportu:
Michał Woźniak
tel. kom. (0) 510 203 607
m.wozniak@mzo.pl

Dziękujemy za przesyłanie aplikacji na stanowisko dyspozytora.

Uprzejmie informujemy, że data składania CV mija w dniu 16.04.2019.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie” Sp. z o.o.: 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6

ogłasza konkurs ofert na stanowisko: Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego

Miejsce pracy: Pruszków

Stanowisko Głównego Księgowego – Dyrektora Finansowego może objąć osoba, która:

*   Posiada obywatelstwo polskie.

*   Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

* Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestępstwo skarbowe,

*  Ukończyła ekonomiczne studia magisterskie, posiada 3-letnią praktykę na stanowisku Głównego Księgowego w spółkach prawa handlowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

*   Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-księgowych Spółki,

* Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi składnikami rzeczowymi.

*   Dbałość o właściwe przepływy finansowe.

*  Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

*   Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działami wykonującymi rozliczenia wynagrodzeń oraz składek ZUS.

* Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości Spółki zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi.

*   Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i raportów na potrzeby Zarządu, RN i instytucji zewnętrznych.

*   Sporządzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego.

*   Bieżąca kontrola wykonywania planu rzeczowo-finansowego.

*   Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania  środków zewnętrznych na nowe inwestycje.

Wymagania dodatkowe:

*   Predyspozycja do koordynowania pracy w dziale księgowości.

*   Umiejętność obsługi komputera i programów do prowadzenia księgowości, programu Płatnik.

*   Znajomość i posługiwanie się  pakietem MS Office jak również obsługa  podstawowych urządzeń biurowych.

*   Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

*   Samodzielność w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów.

*   Systematyczność i terminowość.

Wymagane dokumenty:

*    CV wraz z listem motywacyjnym.

*    Świadectwa, dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).

*    Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).

*  Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe.

*    Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres :

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o.

Ul. Stefana Bryły 6

05-800 Pruszków

Do dnia 15.05.2019r z dopiskiem „Główny Księgowy”

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionych terminach. Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Spółka z o.o. zastrzega możliwość nie wyłonienia kandydata.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. –  www.mzo.pl

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


„Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie”, ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, zatrudni pracowników na stanowisko:

Inspektora BHP

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie – wyższe lub średnie (kierunek – Bezpieczeństwo i higiena pracy)
 • Staż pracy w zawodzie bhp – ok. 2 lat
 • Uprawnienia, umiejętności – znajomość przepisów bhp, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę – ½ etatu.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „klauzula informacyjna”.


Sprzątaczki

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe.
 • Uprawnienia, umiejętności – sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Mile widziane są kobiety.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Pracownik sortowni (praca w kabinie sortowniczej)

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe.

Uprawnienia, umiejętności – sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Pracownik sortowni (operator belownicy, praca w kabinie sortowniczej)

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe/gimnazjum/podstawowe.

Uprawnienia, umiejętności – obsługa wózka widłowego, obsługa maszyn, sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Konserwator-pracownik sortowni (konserwacja i naprawa linii sortowania odpadów komunalnych

Oczekiwania wobec kandydatów:

Wykształcenie – zawodowe.

Uprawnienia, umiejętności – znajomość maszyn, uprawnienia-spawanie gazowe i elektryczne, sprawność ruchowa, pracowitość, obowiązkowość, praca w zespole.

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Praca trzyzmianowa.

Wynagrodzenie do uzgodnienia na miejscu.

Kontakt tel.: (22) 7582063; (22) 7586608 (Kierownik MBPO)

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Mechanik pojazdów samochodowych – samochody ciężarowe

Główne zadania i obowiązki:

diagnozowanie i naprawa usterek w pojazdach i urządzeniach MZO Pruszków
naprawy mechaniczne
naprawa instalacji hydraulicznych
naprawa instalacji pneumatycznych
naprawa/ wymiana hamulców
demontaż/montaż skrzyni biegów i sprzęgła
naprawa zawieszenia

Wymagania:

wykształcenie minimum zawodowe – kierunkowe,
mile widziane doświadczenie w naprawie sprzętu ciężkiego i komunalnego
praca w systemie zmianowym (6-14, 14-22)
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku, ciekawą, pełną wyzwań z możliwością rozwoju zawodowego

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Elektromontera zakładowego, praca na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. w trybie zmianowym 8 godzin.
Zakres wykonywanych prac :
– konserwacja instalacji elektrycznej
– dokonywanie drobnych remontów i napraw instalacji elektrycznej

Wymagania:
Doświadczenie w pracach związanych z serwisem instalacji elektrycznych – minimum dwa lata Uprawnienia elektryczne do 1 KV
Całkowita samodzielność w działaniu
Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach pow. 1 metra

Wymagane dokumenty: CV, świadectwa z poprzednich zakładów pracy.

Kontakt telefoniczny  Adam Łaszczotko  510 203 626

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Kierowca-ładowacz

Wymagane kwalifikacje kandydata:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe – co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie,
 • sprawność fizyczna, praca w zespole
 • nie karany

Wymagane dokumenty:

 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska:
  (ważne prawo jazdy kat. C,E lub C, karta kierowcy, szkolenie okresowe, badania psychotechniczne)
 • świadectwa pracy (kopie)
 • inne dokumenty, potwierdzające kwalifikacje kandydata,

Na wniosek podmiotu kandydat zobowiązany jest przedstawić oryginał dokumentu.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Transportu:
Michał Woźniak
tel. kom. (0) 510 203 607
m.wozniak@mzo.pl

Prosimy umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych wg naszego wzoru umieszczonego na dole strony oraz zapoznanie się z „Klauzula informacyjna”.


Prosimy o umieszczenie w CV następującej Zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych przeze mnie Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy – dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, przez okres wskazany w klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na stronie Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: „RODO”)) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków (dalej: „MZO”),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w MZO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana jako osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem,
 3. c) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – Pani/Pana zgoda, w przypadku udostępnienia Administratorowi w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, danych osobowych, które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, i wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie tych danych w postaci ich przechowywania w dokumentacji dotyczącej rekrutacji w formie papierowej lub elektronicznej.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesiecy po zakończeniu procesu rekrutacji, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na Administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych określona w art. 6 ust. 1 RODO.

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty współpracujące w procesie rekrutacji, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, prawnicze, doradcze,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora w treści formularza aplikacyjnego jest dobrowolne, a brak podania danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w rekrutacji. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione przez Panią/Pana w treści załączonych dokumentów, w szczególności w treści CV lub listu motywacyjnego, a które nie są wymagane przez Administratora i które wykraczają poza zakres danych osobowych określony w art. 22[1] § 1 i § 4 Kodeksu pracy, uniemożliwi uwzględnienie takich dokumentów przez Administratora w procesie rekrutacji.

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego).