Dziś dbamy o jutro.

Masz odpad i nie wiesz do jakiego pojemnika powinieneś go wyrzucić?

Masz sugestie dot. zawartości wyszukiwarki? Sukcesywnie ją uzupełniamy oraz weryfikujemy jej zawartość. Napisz do nas.

Osłony balkonowe z materiałów naturalnych

Wrzuć do brązowego worka lub pojemnika

Pamiętaj, że do tej kategorii nie zaliczają się odpady kuchenne, resztki jedzenia, trociny czy popiół. Wyrzucaj odpady do worka na bioodpady.

Odpady zielone

Odpady zielone