Oferta

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. oferuje szeroki i kompleksowy wachlarz usług na rzecz firm, instytucji i mieszkańców gmin.

Realizacja usług obejmuje tereny powiatów: pruszkowskiego, warszawskiego, warszawsko-zachodniego, żyrardowskiego, grodziskiego
i piaseczyńskiego.

MZO jest spółką komunalną, która dba o swoich Klientów i środowisko. Stara się zwiększyć świadomość ekologiczną wśród Klientów i Mieszkańców na temat gospodarki odpadami.

Uświadamia, że selektywna zbiórka, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów stały się jedną z ważnych dziedzin rozwoju gospodarczego naszego kraju. MZO gwarantuje rzetelną i solidną obsługę oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

Oferta
Dla mieszkańców
 • Odbiór odpadów komunalnych
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Oferta
Dla firm i instytucji
 • Odbiór odpadów komunalnych
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
 • Niszczenie elektronicznych nośników informacji
Oferta
Dla abonentów parkingu
 • Miejsca abonamentowe
 • Toalety, natryski
 • Możliwość przygotowania posiłków
 • Otwarte 365/24/7
Akcja “Wiosna”
 • Mechaniczne oczyszczanie placów budowy
 • Mechaniczne oczyszczanie pozimowe ulic i placów
 • Zmywanie i zamiatanie ulic i placów
Akcja “Zima”
 • Miasto Warszawa
 • Miasto o powiat Pruszków
 • Gmina Brwinów
Sprzedaż surowców wtórnych
 • Tetra Pak
 • Chemia Butelkowa
 • Folia Kolorowa
 • Karton
 • PET Biały, Niebieski, Zielony
 • Puszka Aluminiowa
Instalacja Mechaniczno – Biologiczna Przetwarzania Odpadów
 • Dwie linie technologiczne
 • Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego
 • Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych
Parking MZO
 • Miejsca abonamentowe
 • Toalety, natryski
 • Możliwość przygotowania posiłków
 • Otwarte 365/24/7
 • Nocny monitoring
Pojemniki
 • 60 litrów
 • 120 litrów
 • 240 litrów
 • 360 litrów
 • 770, a nawet 1100 litrów
Zamów kontener
 • Telefonicznie
 • Przez stronę
Dokumenty do pobrania
 • Umowy
 • Ankiety
 • Oświadczenia
 • Regulaminy
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych