Oferta Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. oferuje szeroki i kompleksowy wachlarz usług na rzecz firm, instytucji i mieszkańców gmin. Realizacja usług obejmuje tereny powiatów: pruszkowskiego, warszawskiego, warszawsko-zachodniego, żyrardowskiego, grodziskiego i piaseczyńskiego.
MZO jest spółką komunalną, która dba o swoich Klientów i środowisko. Stara się zwiększyć świadomość ekologiczną wśród Klientów i Mieszkańców na temat gospodarki odpadami. Uświadamia, że selektywna zbiórka, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów stały się jedną z ważnych dziedzin rozwoju gospodarczego naszego kraju. MZO gwarantuje rzetelną i solidną obsługę oraz zagospodarowanie odpadów zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

Selektywna zbiórka odpadów

Zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie udostępnił, w ramach opłaty ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, dostęp do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Punkt znajduje się w Pruszkowie, przy ul. Stefana Bryły 6 (vis a vis siedziby firmy MZO w Pruszkowie). Więcej

Akcja Zima 2016/2017

Podstawowym zadaniem Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie w zakresie AKCJI ZIMA jest między innymi zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie i likwidowanie gołoledzi. Więcej