Oferta dla firm i instytucji

 • Odbiór odpadów komunalnych. System pojemnikowy oraz kontenerowy. Pojemniki o pojemności od 120 l-1100, kontenery 5 m3, 7m3, 16 m3, 30 m3 oraz prasokontenery 20 m3 (druk umowy w formacie WORD poniżej).
 • Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne zorganizowany indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.
 • Niszczenie elektronicznych nośników informacji
  – płyt CD-ROM, płyt DVD,
  – dysków ZIP, dyskietek komputerowych 3,5
  – kaset DAT i DDS
 • Odbiór odpadów wielkogabarytowych zorganizowany indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.
 • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowany indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.
 • Odbiór odpadów pobudowanych. System kontenerowy. Kontenery o pojemności 5 m3, 7m3, 16m3, 30 m3. Formularz zamówienia online.
 • Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałęzie, choinki). System kontenerowy. Kontenery o pojemności 5-7 m3. Formularz zamówienia online.
 • Odbiór odpadów segregowanych. System pojemnikowowy lub Big-Bag
 • Wywóz nieczystości płynnych. Samochody asenizacyjne o pojemności 10,5 m3.
 • Kompleksowa obsługa w zakresie utrzymania czystości:
  – oczyszczanie letnie specjalistycznym sprzętem -zmywanie i zamiatanie ulic, parkingów, placów,
  – oczyszczanie zimowe -odśnieżanie, posypywanie środkami uszorstniającymi, nawilżanie powierzchni solanką,
  – sprzątanie chodników, hal produkcyjnych sprzętem małogabarytowym
  – podstawienie pojemników na piach i sól wraz z uzupełnieniem ( sól, piasek, mieszanka piaskowo-solna)
 • Obsługa imprez masowych
  – udostępnianie odpowiedniej ilości pojemników i kontenerów na odpady
  – prowadzenie prac porządkowych w trakcie imprezy lub / i po jej zakończeniu
 • Sprzedaż surowców wtórnych, więcej informacji na ten temat tutaj.