Oferta dla mieszkańców

  • Odbiór odpadów komunalnych. System pojemnikowy lub workowy. Pojemniki o pojemności od 60l-1100l oraz worki foliowe 60l i 120l (druk umowy w formacie WORD poniżej)
  • Odbiór odpadów wielkogabarytowych zorganizowany indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.
  • Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zorganizowany indywidualnie do potrzeb naszych Klientów.
  • Odbiór odpadów pobudowanych – głównie w systemie kontenerowym – kontenery o pojemności 5-30 m3 (formularz zamówienia do uzyskania w DOK).
  • Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (trawa, liście, gałęzie, choinki) – system workowy. Worki foliowe o pojemności 120l. Przy dużej ilości odpadów możliwość podstawienia kontenera o pojemności 5-7 m3 (terminarz wywozów w poszczególnych miastach poniżej)
  • Odbiór odpadów segregowanych. System workowy. Worki o pojemności 120l (terminarz wywozów w poszczególnych miastach poniżej)
  • Wywóz nieczystości płynnych. Samochody asenizacyjne o pojemności: 5,5 m3, 10,5 m3, 13m3
  • Prace porządkowe w zakresie utrzymania terenów zielonych.
  • Prace porządkowe w zakresie letniego i zimowego utrzymania czystości terenów.