Dokumenty do pobrania

Ankieta dotycząca badania wymagań i poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie

Umowa o wykonywanie usługi odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych

Umowa o wykonywanie usługi odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Oświadczenie o akceptacji faktur wystawianych i przesyłanych drogą elektroniczną

Regulamin strony internetowej www.mzo.pl