Misja ekologiczna MZO, edukacja ekologiczna najmłodszych. Zapraszamy do odwiedzenia ekologicznej ścieżki ekologicznej!

 

1 czerwca podczas eventu z okazji Dnia Dziecka została otwarta ekologiczna ścieżka „Segreguj odpady- żyj ekologicznie”. Ekologiczną ścieżkę można odwiedzać codziennie, mieści się przy Urzędzie Miasta Pruszkowa. Zapraszamy do spaceru i zapoznania się z informacjami, które można przeczytać na postumentach ułożonych wzdłuż ścieżki. Barwne tablice informacyjne, plenerowe gry logiczne oraz mała architektura na trasie ścieżki dydaktycznej pozwolą na odbycie ciekawej lekcji oraz miłe spędzenie czasu wśród zieleni. Dodatkowym atutem jest wydzielone odrębnego miejsca na ławkę do odpoczynku oraz photosciankę, gdzie dzieci i młodzież mogą odpocząć. Budowa ekologicznej ścieżki jest dla nas projektem wyjątkowym, gdyż ogromną uwagę przykładamy do edukacji ekologicznej dzieci, która jest kluczowym elementem naszych działań marketingowych.

Edukacja ekologiczna odgrywa niezwykle istotną rolę w dzisiejszym świecie, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość naszej planety. W ostatnich latach zauważyliśmy wzrost problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatycznymi i gromadzeniem odpadów. W tym artykule omówimy, dlaczego edukacja ekologiczna dzieci jest nie tylko koniecznością, ale także inwestycją w lepszą i bardziej ekologiczną przyszłość.

Poprzez edukację ekologiczną, dzieci zdobywają wiedzę na temat przyrody, ekosystemów, zrównoważonego rozwoju oraz sposobów ochrony środowiska. Ta wiedza pomaga rozwijać ich świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za przyszłość planety.

Dzieci, które są uczone jak dbać o środowisko, zaczynają rozumieć, jakie są konsekwencje naszych działań. Poprzez zabawę, eksperymenty i praktyczne działania, dzieci uczą się, jak segregować odpady, oszczędzać energię, chronić zasoby wodne i redukować zużycie plastiku. Te umiejętności stają się dla nich naturalne i przenoszą się na ich dorosłe życie.

Edukacja ekologiczna ma potężny wpływ na postawy i zachowania dzieci. Kiedy dzieci uczą się, jak ważne jest zachowanie równowagi ekologicznej, zaczynają rozumieć, że każda jednostka ma moc wpływania na stan środowiska. To przekonanie motywuje ich do podejmowania działań mających na celu ochronę planety.

Poprzez edukację ekologiczną, uczymy się szanować przyrodę i wszystkie formy życia. Rozwijamy empatię i odpowiedzialność za dobro wspólne. Kiedy dzieci są zaangażowane w projekty ekologiczne, takie jak spacer po edukacyjnej ścieżce, sadzenie drzew, zakładanie ogrodów szkolnych lub sprzątanie okolicznych terenów, doświadczają bezpośredniej korzyści dla środowiska, ale także mają poczucie satysfakcji i dumy z własnych działań. To z kolei wzmacnia ich zaangażowanie w ochronę środowiska.

Edukacja ekologiczna nie tylko zmienia postawy, ale także wpływa na ich zachowania. Dzieci, które są świadome wpływu swoich działań na środowisko, często podejmują proekologiczne wybory. Mogą to być takie proste rzeczy jak używanie wielokrotnego użytku butelek zamiast plastikowych jednorazowych, unikanie marnowania jedzenia, korzystanie z komunikacji publicznej zamiast samochodu czy dbanie o oszczędność wody i energii w domu. Te nawyki, wpajane od najmłodszych lat, stają się integralną częścią ich codziennego życia i przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Ważne jest również, aby dzieci rozumiały, że ich wybory mają globalne konsekwencje. Edukacja ekologiczna pozwala zrozumieć, że nasze działania mają wpływ na całą planetę, nie tylko na nasze lokalne środowisko. Dzięki temu uczymy się myśleć globalnie i podejmować decyzje uwzględniające dobro środowiska na całym świecie.

Inwestowanie w edukację ekologiczną to inwestycja w przyszłość naszej planety. Im lepiej przygotowane są dzieci do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących środowiska, tym większe szanse na stworzenie zrównoważonej i ekologicznie świadomej społeczności.

Działania MZO skupione są wokół edukacji ekologicznej. Uczestnicząc w wydarzeniach lokalnych, takich jak festyny czy pikniki, aktywnie bierzemy udział w życiu Miasta. Oddelegowujemy wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia zajęć z najmłodszymi Mieszkańcami Miasta oraz ościennych Gmin z zakresu ochrony środowiska wyznając zasadę dziś dbając o jutro, dbamy o przyszłość naszej planety. Ekologiczne działania które  są przez nas prowadzone, są również dla nas misją. Tylko poprzez aktywność na rzecz edukacji ekologicznej dzieci możemy budować społeczeństwo odpowiedzialne za środowisko.

 

     

 

 

Zrealizowano w ramach projektu „Kultura Segregacji” prowadzonego przez Rekopol.