Szanowni Państwo,

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o. od dnia 01.03.2021 r. informuje, żę zamówienia udzielane będą za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania dotyczące zapytań ofertowych.

Platforma dostępna jest pod adresem:

https://mzo.eb2b.com.pl

Platforma Zakupowa jest rozwiązaniem umożliwiającą komunikację między zamawiającym a wykonawcą w formie elektronicznej. W przypadku uczestnictwa w danym postępowaniu prosimy o zalogowanie się pod adresem:

https://mzo.eb2b.com.pl/login.html

Oferty/pytania do Zamawiającego można także przesyłać na adres e-mail: przetargi@mzo.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem państwa  danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
  5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
  6. Posiadają państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.