Zamówienia do 30 tys. euro


2020


Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie informuje, że oferty dotyczące zamówień do 30 000 euro należy składać do dnia 03.04.2020r. Można je również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzo.pl.

W związku z rosnącą ilością zakażeń wirusem COVID-19  Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie wstrzymuje do 31 marca 2020 r. składanie oraz otwarcie ofert dotyczących zapytań, z wyjątkiem zapytania ofertowego dotyczącego wykonania robót budowlanych związanych z wymianą rurociągów oraz komory zlewnej na terenie zlewni nieczystości ciekłych przy ul. Poznańskiej w Pruszkowie, w związku z pilną potrzebą udzielenia zamówienia oferty należy składać do dnia 03.04.2020 r. do godziny 11:00.

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.2019