UWAGA zmiana harmonogramu dla gminy RASZYN dla rejonów I, II, III, IV,(dotyczy zmiany dnia odbioru odpadów zielonych i bio) VIA, VIB (dotyczy zmiany dnia odbioru odpadów zielonych i bio oraz zmiany dnia odbioru odpadów komunalnych)

Dla wszystkich tych rejonów uległy zmianie terminy odbioru bioodpadów.
Dla rejonu VIA i VIB zmianie uległ termin odbioru odpadów zmieszanych, których pierwszy odbiór nastąpi w dniu 13 stycznia.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość oraz zapoznanie się ze zmianami i zastosowanie się do nich.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy.

Udostępnij wiadomość