Zamów kontener

  Krok 1
  Dane kontaktowe
  Osoba zamawiająca
  Nazwa firmy (opcjonalnie)
  E-mail
  Numer telefonu
  Krok 2
  Wycena
  Rejon
  Rodzaj odpadu
  Wielkość kontenera
  Krok 3
  Miejsce dostarczenia
  Ulica
  Nr domu
  Miejscowość
  Data dostarczenia
  Data odbioru
  Godzina dostawy
  Przedział 2 godzin
  Uwagi (opcjonalnie)
  Zamów kontener przez telefon
  Zadzwoń i zamów
  • Klauzula informacyjna dla formularza kontaktowego

   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@mzo.pl ,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi wywozu odpadów – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
   5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu