Popiół

Popiół z domowych palenisk to pozostałość po całkowitym spaleniu materiału (substancji organicznej).