Dziś dbamy o jutro.

Masz odpad i nie wiesz do jakiego pojemnika powinieneś go wyrzucić?

Masz sugestie dot. zawartości wyszukiwarki? Sukcesywnie ją uzupełniamy oraz weryfikujemy jej zawartość. Napisz do nas.

Koperta z okienkiem foliowym

Wrzuć do odpowiedniego worka.

Całe, kompletne koperty należy wyrzucać do pojemników na odpady resztkowe. Można również oderwać okienko, które należy wyrzucić do odpadów resztkowych a czystą kopertę do papieru.

Odpady niesegregowane

Odpady niesegregowane