Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie zgodnie z art.84 USTAWY PZP zaprasza na konsultacje techniczne w przedmiocie zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego bezpylnego – śmieciarki jednokomorowej z urządzeniem myjącym pojemniki, które odbędą się dnia 28.01.2021.r. o godzinie 12:00 w siedzibie spółki (sala konferencyjna 1 piętro). W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią informujemy, że każdego z wykonawców może reprezentować tylko jeden przedstawiciel.

Udostępnij wiadomość