Odpady niesegregowane

Pozostałości po segregacji czyli te, które nie mogą trafić do pozostałych pojemników. Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.