Aktualności

„Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 29.12.2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. ”

„Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 29.12.2018 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny. ”

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”.

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Dostawa artykułów biurowych do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”. Zawiadomienie_o _wyborze_najkorzystniejszej_oferty_art.biurowe

Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

Zapraszam do złożenia ofert cenowych na: „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.” Zawiadomienie_o _wyborze_najkorzystniejszej_oferty_na „Dostawę środków czystości, artykułów do utrzymania czystości do Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI PRAWNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE SP. Z O.O., PROWADZONE PONIŻEJ WARTOŚCI O KTÓREJ MOWA W ART.138g ust.1 USTAWY PZP Zapytanie_Ofertowe_Obsługa_Prawna.pdf Informacja_o_otwarciu_ofert_usługi_prawne.pdf uniewaznienie_ofert_usługi_prawne.pdf

Ogłoszenie o spotkaniu technicznym

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w spotkaniu technicznym poprzedzającym zapytanie ofertowe na: Wykonanie instalacji antyodorowej wraz z dostarczeniem preparatów neutralizujących, do celów zniwelowania odorowości na instalacji kompostowania odpadów zielonych.